Privacy en cookies Statement

Privacyverklaring FG DICHTBIJ
FG Dichtbij is een handelsnaam van PrivacyCompass Holding BV. PrivacyCompass is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de PrivacyCompass beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. PrivacyCompass is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
PrivacyCompass verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
PrivacyCompass gebruikt uw e-mailadres en bedrijfsnaam om contact met u te kunnen opnemen om u te attenderen op de openstelling van het programma op FGDichtbij.nl.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
PrivacyCompass moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de toegestane grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Daarnaast heeft uw praktijk een gerechtvaardigd belang, aangezien iedere professionele organisatie per mei 2018 moet voldoen aan AVG-verplichtingen. PrivacyCompass verwerkt uw persoonsgegevens om uw praktijk producten en diensten aan te bieden met betrekking tot de AVG.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaart PrivacyCompass deze gegevens zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 5 sub 1F van de AVG verplicht PrivacyCompass om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo versleutel PrivacyCompass (persoons)gegevens tijdens verzending. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden:
– hoe bezoekers de Website gebruiken
– in hoeverre de bezoeker afkomstig is van een link in een nieuwsbrief

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van een geanonimiseerd adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 13 en 14 AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 15 AVG).
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u PrivacyCompass verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. PrivacyCompass behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
PrivacyCompass
Maanlander 47
3824 MN Amersfoort

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

FG Dichtbij is een handelsnaam van PrivacyCompass Holding BV

Laatste update Privacyverklaring FGDichtbij.nl: juni 2018
Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Functionele cookies
PrivacyCompass maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.
Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

JavaScript
We gebruiken een eerste session cookie om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

Formulier bij ‘Meld je aan bij FG Dichtbij’
Het tweede session cookie wordt alleen op uw apparaat geplaatst als u het formulier gebruikt om zich bij PrivacyCompass aan te melden voor FG Dichtbij. Dit cookie gebruiken we om vast te stellen of u al een keer het formulier heeft ingevuld. Daarnaast voorkomt dit cookie dat het formulier door dezelfde inzender heel vaak achter elkaar wordt ingestuurd.

De derde session cookie wordt door het meldformulier datalekken gebruikt om het formulier te beveiligen tegen geautomatiseerd misbruik. De session cookie wordt na het afsluiten van uw browser verwijderd.
Het formulier gebruikt JavaScript om het makkelijker te maken voor de gebruiker om het formulier in te vullen.

Session storage
Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden:
– hoe bezoekers de Website gebruiken
– in hoeverre de bezoeker afkomstig is van een link in een nieuwsbrief

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van een geanonimiseerd adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Content van derde partijen
Deze website bevat geen content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content, met uitzondering van:

– De hierboven vermelde content van Google Analytics
– Het framework van de website dat extern wordt opgehaald bij Bootstrap “https://getbootstrap.com/docs/3.3/”

FG Dichtbij is een handelsnaam van PrivacyCompass Holding BV

Laatste update Cookieverklaring FGDichtbij.nl: 22 februari 2018